.....
.....

awesome Modern Metro Style
EMIGRACIJOS PALIESTIEMS

Nemokamos specialistų konsultacijos Lietuvos žmonėms, esantiems užsienyle.

300 konsultacijų 150 žmonių

...................."Skype" ir elektroniniu paštu.

Projektą dalinai finansuoja
LR Socialinės apsaugos ministerija
2015
 
on
line

Lietuviai nusidangina gan toli, ypač kai bėga nuo savęs. Kaip ir visi kiti. Kartais jie nubėga labai toli. Taip toli, kad net peržengia savo protu suvokiamas ribas. Ir kur tų lietuvių tik nėra. Sunku net įsivaizduoti... Beje, ten jų irgi yra...

SIMPLE TOWNS