STATISTIKA IR REMĖJAI
2008.03.26- 2008.12.31

LR Vyriausybės finansavo projektą „Psichologinė pagalba Internetu žmonėms, paliestiems emigracijos“, trukusį 9 mėnesius. Specialistai suteikė 425 konsultacijas per 240 val budėjimų Internete. Savanoriai konsultantai budėjo 429 valandas. Psichologinės pagalbos kreipėsi 238 asmenų iš įvairių pasaulio šalių. Per mėnesį vidutiniškai psichologinių konsultacijų internetu kreipėsi 26,5 pirminių klientų. Beveik visos konsultacijos buvo tęstinės.

2009. 02.18- 2009.06.10

projektas “Psichologinės konsutlacijos Internetu asmenims, išvykusiems iš Lietuvos” tęsėsi, tapdamas dalimi SADM vykdomo projekto „Teigiamo Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą“ , finansuojamo iš Europos socialinio fondo. Sėkmingai ir produktyviai vykstantis Psichologinių konsutlacijų Internetu projektas buvo pratęstas 2009.06.18 - 2009.07.31. Projekto specialistai suteikė 657 konsultacijos per 400 val budėjimų : 312 skype ir 345 el.paštu. Psichologinės pagalbos kreipėsi 223 asmenys iš įvairių pasaulio šalių. Per mėnesį vidutiniškai psichologinių konsultacijų internetu kreipėsi 44,6 pirminių klientų. Beveik visos konsultacijos buvo tęstinės.

2012.07.23 - 2012.12.24

projektą dalinai finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Apmoka 200 profesionalių konsultacijų 100 žmonių

2013.01.21

LR Socialinės apsaugos ministerija apmoka 300 profesionalių 150 žmonių

2014.01.26

LR Socialinės apsaugos ministerija apmoka 300 profesionalių 150 žmonių

2015.04.25

LR Socialinės apsaugos ministerija apmoka 300 profesionalių 150 žmonių
/projektas baigtas /

 

 
2016
 
on
line