Watch It’s Not Just Watch
14785
Pelenų diena

Viskas paprasta – paversk tai, kas dega ugnimi – turėsi šilumos. Šiluma pagerins gyvenimą, ypač jei šaltis kausto iš vidaus. Bet per gerai nebus – tai kas gerai dega - gerai ir kainuoja. Kartais viskas, kuo gali pasišildyti, tai tik degantis kažkieno gyvenimas. Bet pasitaiko ir taip, kad per neapsižiūrėjimą šildomės rusenančia savo paties gyvastimi. Pasibarstykim galvas pelenais kol vėjas jų dar neišpustė.

awesome Modern Metro Style
driezai
Sustok akimirkai

Pirmi metai po pasaulio pabaigos. Nuo šalčio eižėja siela ir kiemas. Rodos viskas užšalo – vanduo kibire, sustingo net laikas kažkur kelyje. Kelios nuo kažkurios blokados užsilikusios pliauskos pavirsta išganinga šiluma. Sekundės atšyla ir laikas prabyla - triukšmingai nutiksi gatve. Vilties dar yra – viskas pasibaigs, viskas preis.

kazkas
kazkas
Tik pagalvok

Viskas praeina ir lieka tik gyvenimas. Toks, kokio norėjai ir toks, koks gavosi.

Nebūk būtajame laike. Veik dabar.

...

Specialistai šiuo metu nemokamų konsultacijų neteikia. Tikėkimės šiemet atsiras norinčių ir galinčių apmoketi Jūsų konsultacijas..

2015
on line

Jie tikėjo - stabais, medžiais, perkūnu, dievais ir pinigais. Kuo tikėjo - tuo ir buvo. Kaip tikėjo - taip ir gyveno. Atėjus laikui šokdavo ant žirgų ir išjodavo. Kažkur. Laimės ieškoti. Jei rasdavo, tai ir nebegrįždavo. Retas kuris, radęs laimę, ją namo parvilkdavo. Mes dabar nebetikim niekuo - nei tėvyne, nei garbe, nei loterija, nei ateitim. Tikim tuo, kad netikim niekuo. Tuom ir gyvi esam. Tikėjimu.

 

Kam man to reikia?

Savigynai....nuo protėvių mentaliteto. Tai daro mus laimingesniais lietuviais...