Sklidina bedugnė

//Sklidina bedugnė

Sklidina bedugnė

Pradžioje visas buvo savaime. Gyvavo ir tiek. Bet norėjosi kažko daugiau ir greičiau. Kartais, kai viskas vykdavo labai lėtai ir ne taip kaip norisi, žmonės puldavo keiktis: keikė vienas kitą, aplinką, tvarką ir savaime suprantamus dėsnius. Bet ir to buvo per mažai. Tada ir sugalvojo prakeikimus. Pradėjo jais švaistytis. Po kuriam laikui susiprotėjo, kad ne taip jau paprasta tuos prakeiksmus sunaikinti. Galima sakyti, net neįmanoma. Tada kažkas ir atrado bedugnę, kurion galima numesti prakeikimus. Atsirado žmonių, mokančių prakeiksmus nuimti ir tokių, kurie tuos prakeiksmus nugabendavo ton bedugnėn. Dabar jų beveik neliko. Anądien vienas parėjęs nuo bedugnės užsiminė, kad bedugnė, visgi, nėra tokia jau begalinė… Na, tai, ko gero, savaime suprantama.

Paprastas gyvenimas

Iš pradžių visi gyveno patys sau. Po to – kas sau. Vėliau dalis pradėjo gyventi dėl kitų. Ir tie kiti pradėjo jaustis skolingi. Tada ir atsirado tie, kurie sugalvojo kaip tas skolas apmokestinti. Sugalvojo palūkanas, procentus, dividendus, terminuotus indėlius, ir dar begales visokių apmokestinimų… Taip pamažu radosi tvarka ir gyvenimas tik dėl savęs nuėjo užmarštin. Dabar paprastas gyvenimas parduodamas tik iš po skverno tamsiausiose pasaulio vietose.

1700 Total Views 1 Views Today
2016-12-02T09:57:26+00:00August 20th, 2014|

Leave A Comment