QUANTUM LITUANUS

//QUANTUM LITUANUS

QUANTUM LITUANUS

Jeigu pasaulis tėra tik galimybių begalybė, pasiruošusi išsirikiuoti sąmoninga tvarka, tai lietuvių jame kol nepaminėjome, ar apie juos nepagalvojome, lyg ir nėra. Bet jei ir pagalvoji, tai dažniausiai nieko nepakeičia – nei lietuvių, nei to, ką apie juos galvojame.

QUANTUM INDIVIDUM

Skyrium kožnas lietuvis yra “proto gumbas”, genijus ir didvyris. Bet pakanka nors kelis sudėti krūvon ir viskas apsiverčia aukštyn kojom. Gerai, kad ne tiek jau daug jų yra – į minusą gal nenueism. Laikykimes atskirai – tai, ko gero, vienintelis būdas išlikti. Teigiamais.

QUANTUM UNICUM

Lietuvių pasaulyje ne taip jau daug yra. Normalių, kaip žinia, – žymiai mažiau. Galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti. Protingų, be abejo, – dar mažiau. Vieno piršto pakanka. Ties smilkiniu pasukioti.

Neįmanoma Lietuva

Lietuviai, žinoma, persistengė – iškasė didžiulę duobę vandenyne. Kvailesni tikriausiai pasakytų, kad tai neįmanoma. Protingesni – abejotų. Likusieji priimtų tai kaip savaimę suprantamą faktą. Duobė pakankamo dydžio, kad tilptų viskas kas neįmanoma, kad tilptų visa Lietuva.

1544 Total Views 1 Views Today
2016-12-02T09:57:26+00:00August 28th, 2014|

Leave A Comment