| projektas 2014 | konsultacijos | straipsniai | kontaktai |


Projekto statistika ir rėmėjai

2008.03.26- 2008.12.31
LR Vyriausybės finansavo projektą „Psichologinė pagalba Internetu žmonėms, paliestiems emigracijos“, trukusį 9 mėnesius.
Trumpa 9 men. projekto statistika:
Projekto specialistai suteikė 425 konsultacijas per 240val budėjimų Internete.
Savanoriai konsultantai budėjo 429 valandas.

Psichologinės pagalbos kreipėsi 238 asmenys iš įvairių pasaulio šalių.
Per mėnesį vidutiniškai psichologinių konsultacijų internetu kreipėsi
26,5 pirminių klientų. Beveik visos konsultacijos buvo tęstinės, vienkartiniai kreipimaisi buvo informacinio pobūdžio klausimai ir nėra vadinami „konsultacija“, tad čia ir nėra skaičiuojami.

2009. 02.18- 2009.06.10
projektas “Psichologinės konsutlacijos Internetu asmenims, išvykusiems iš Lietuvos” tęsėsi, tapdamas dalimi SADM vykdomo projekto „Teigiamo Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą“ , finansuojamo iš Europos socialinio fondo. Sėkmingai ir produktyviai vykstantis Psichologinių konsutlacijų Internetu projektas buvo pratęstas 2009.06.18 - 2009.07.31. Trumpa projekto 5 men. statistika:
Projekto specialistai suteikė 657 konsultacijos per 400 val budėjimų : 312 skype ir 345 el.paštu.
Psichologinės pagalbos kreipėsi 223 asmenys iš įvairių pasaulio šalių. Per mėnesį vidutiniškai psichologinių konsultacijų internetu kreipėsi 44,6 pirminių klientų. Beveik visos konsultacijos buvo tęstinės, vienkartiniai kreipimaisi buvo informacinio pobūdžio klausimai ir nėra vadinami „konsultacija“, tad čia ir nėra priskaičiuojami.

Žmonėms aktualiausios yra:
- įvairios emocinės problemos ( depresija, emocijų nevaldymas,vienatvės jausmas, suicidiniai ketinimai ir bandymai, nesaugumo jausmas, neviltis, kaltės jausmai);
- bendravimo problemos ( šeimoje, su partneriu/partnere, darbe, su giminėmis likusiais Lietuvoje, išeivijos bendruomenėse, su priimančios šalies gyventojais, socialinės izoliacijos problemos);
- adaptacijos užsienyje problemos;
- tapatybės krizė, neurotiniai konfliktai, psichosomatinės problemos;
- įvairios baimės, panikos priepuoliai;
- įvairios priklausomybės;
- problemos, kylančios darbe ( darbdavių suktybės, nesąžiningumas ir pan).
- seksualinės problemos.

 

................................... per projekto egzistavimo laiką specialistai iš viso suteike 1082 konsultacijas.

daugiau