| projektas | konsultacijos | straipsniai | specialistai | kontaktai | 

Nemokamų tiesioginių
konsultacijų
[ grafikas ]

 

 

 

 

Dr. Rima Breidokienė
klinikinė psichologė

Išsilavinimas

 • 2004 m. - Vilniaus Universitetas, psichologijos bakalauro laipsnis.
 • 2006 m. – Vilniaus Universitetas, klinikinės psichologijos magistro laipsnis.
 • Nuo 2007 m. - Vilniaus Universiteto, Filosofijos fakulteto, Bendrosios psichologijos
  katedros doktorantė. Domėjimosi sritis – ankstyvoji vaikų psichopatologija ir
  savireguliacinių mechanizmų formavimosi prielaidos.
 •  2014  - socialinių mokslų daktaro laipsnis. Apginta disertacija „Ankstyvosios savireguliacijos biologiniai ir psichosocialiniai veiksniai“.

Profesinė ir projektinė veikla:

 • 2001 – 2002 m. Šiaulių psichosocialinės reabilitacijos asociacija,
  programų koordinatorė
 • 2002 – 2003 m. Respublikinė Universitetinė ligoninė Vaiko raidos centras,
  programų koordinatorė
 • 2003 – 2004 m. VšĮ Vaiko namas, projektų koordinatorė
 • Nuo 2004 m. VšĮ Vaikų laikinosios globos namai “Atsigręžk į vaikus”, psichologė ir
  projektų vadovė
 • Nuo 2006 m. VšĮ Vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras, medicinos psichologė
  Nuo 2006 m. VšĮ “Gera būsena”, projekte “Psichologinė pagalba internetu”
  dirbanti psichologė
 • Nuo 2007m - projekto „Psichologinė pagalba emigracijos paliestiems žmonėms”
  viena iš kūrėjų, nuo 2008 m. – projekte dirbanti psichologė.

Mokslinės publikacijos:

 • Jusienė R., Breidokienė R., Čekuolienė D., Markūnienė E., Širvinskienė G., Zamalijeva O.,N.Žemaitienė (2011). Žindymo reikšmė kūdikių ir vienerių amžiaus vaikų sveikatai // Visuomenės sveikata, Nr. 1(52), 116-125 p.
 • Jusienė R., Breidokienė R., Markūnienė E., Širvinskienė G., Žemaitienė N. (2011) Išnešiotų kūdikių žindymą trečią-ketvirtą mėnesį po gimdymo prognozuojantys veiksniai // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, Nr. 8, 41-66
 • Čekuolienė D., Jusienė R., Širvinskienė G., Zamalijeva O., Breidokienė R. (2011). Motinų psichologinės savijautos ir kūdikių probleminio elgesio sąsajos // Psichologija, 43, 44-62 p.
 • Jusienė R., Breidokienė R., Zamalijeva O. (2012). Žindymo trukmę iki vienerių metų amžiaus prognozuojantys psichologiniai, socialiniai ir mediciniai veiksniai // Tiltai, 3(60), 183-194.
 • Breidokienė R., Jusienė R. (2012). Savireguliacija ankstyvoje vaikystėje: sampratos problematika // Psichologija, 46, 27-44.
 • Jusienė R., Breidokienė R., Jasiulionė J.S. (2013). Dvejų metų amžiaus vaikų elgesio ir emocinių sunkumų ryšys su žindymo trukme // Visuomenės sveikata, 3, 96-103.
 • Breidokienė R., Jusienė R. (2014). Vaiko temperamento ir motinos elgesio su vaiku strategijų reikšmė keturmečių malonumo atidėjimo gebėjimams // Psichologija, 49, 110-114.
 •  

  Kitos publikacijos ir leidiniai:

 • R.Povilaitis, J.Valiukevičiūtė, I.Sirgėdaitė, R.Dapkutė. Ką mums pasakoja vaikai? Vaikų telefono linijos patirtis, 2002, Vilnius.
 • V.Blažys, R.Dapkutė. Vaikų seksualinės prievartos pateikimas žiniasklaidoje. Tarptautinė konferencija "Žiniasklaida ir asmenybės raida: nepinamečių apsauga ir žmogaus orumas", Vilnius, 2003-12-05 - 06 d.
 • V.Blažys, R.Dapkutė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų TV žiūrėjimo ypatumai ir tėvų vertinimai. Konferencija “Vaiko teisės ir interesai žiniasklaidoje: teoriniai ir praktiniai aspektai, Vilnius, 2005-06-08.
 • K.Vitler, P.Close, R.Breidokienė, S.Ignatovičienė, E.Keturakytė. Globos institucijoje gyvenantys vaikai, turintys elgesio problemų. Lietuvos ir Britanijos patirtis. Parengti straipsniai „Pagalba globos institucijoje gyvenančiam vaikui, turinčiam elgesio problemų“ bei „Prieraišumo teorijos taikymas psichosocialiniame darbe su vaikais“. Vilnius, 2006.
 • Kuzmienė V., Blažys V., Breidokienė R. Vaiko bamba: vaikų klausimai ir psichologų atsakymai. Ciklonas: Vilnius, 2007.
 • R. Breidokienė, S. Ignatovičienė. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo metodinės rekomendacijos. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: Vilnius, 2009.
 • Z. Giedrimas, S. Ignatovičienė, R. Breidokienė, E. Ignatovič. Vaikas, gimęs mūsų širdyse: atmintinė vaiko globėjams ir įtėviams. VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“: Vilnius, 2013.
 • L. Kalinauskienė, J. Mažulytė, S. Fredheim, A. Lund. Pagalba sutrikusio elgesio vaikams: Lietuvos ir tarptautinės patirties apibendrinimas. (redakcinė komisija: R. Breidokienė, M. Giedraitytė-Guzikauskienė, S. Ignatovičienė, R. Ruibienė, G. Skarė). Vilnius: 2014.
 • Kontaktams:
  ..............................................

  straipsniai
  Apie mūsų toleranciją frustracijoms...
  Psichologinių manipuliacijų pinklėse
  Psichologinių manipuliacijų pinklėse (2)
  Netiesioginė priklausomybė
  Emigracija ir vaikai